В съвременния технологично развит свят нуждата от интернет участие на вашия бизнес, предлагане на Вашите продукти, услуги, идеи и мнения е факт. Всички развити и развиващи се компании, обществени или търговски организации осъзнават тази необходимост – да присъстват в интернет пространството чрез качествен собствен сайт и неговата ефективна подръжка и непрекъсната оптимизация, онлайн магазин, интернет рекламиране посредством социалните мрежи, онлайн маркетинг, внедряване на иновативни интернет решения във всяко едно бизнес начинание и идея.

Нашата компания се отличава със значителното внимание, което се отделя към клиента и неговите индивидуални потребности. За нас изработката на сайтове не е стандартен, механично изпълнен процес, а търсене, предлагане и постигане на оптимални решения, ръст на потенциалните ви клиенти и следящата ви аудитория, съответно ръст и на вашите печалби, изграждане и утвърждаване на репутация ви.

Всеки създаден от нас сайт се характеризира с индивидуален и уникален дизайн, с качество и допълнителни възможности за надграждане, използвайки най-новите световни тенденции в сферата на информационните технологии.

Изработката на сайт представлява процес, състяощ се от няколко етапа:

 • Предварителен анализ на бъдещия сайт
 • Поставяне и оценяване на основните цели и задачи
 • Анализаиране на вече реализирани и работещи ваши решения
 • Анализиране на вашата сфера на бизнес, развитие и бъдещи тенденции
 • Анализиране на Вашата конкуренция, на техните вече съществуващи сайтове и IT решения.
 • Анализ на бъдещата таргет група към която се стремите да бъде насочена информацията, предложенията и възможностите на Вашия сайт.
 • Проектиране – този етап включва в себе си няколко дейности. SERVICE-EU изготвя концепция на Вашия проект. Определяме нужната за Вас и Вашия сайт функционалност, информационна среда, дизайн и визуализация, както и изработваме съответен за нуждите на уеб сайта програмен код.

В света на интернет, вашият сайт представлява вашето лице, отличаващ се от всички останали конкуренти с дизайн и стил на изпълнение. От изключителна важност е както цялостната визуална концепция, но и бързия и лесен достъп до вашия интернет проект, лесното ориентиране, преглеждане и използване на възможностите на вашия сайт от страна на потенциалните ви клиенти и аудиторията посещаваща вашето интернет представяне. Поради което уеб дизайнът на Вашия сайт трябва да бъде представен по правилния начин, коренсподиращ между представените от вас продукти, услуги, проекти от една страна, а от друга всеки посетител и потенциален клиент. Силно влияние оказва цветовото излъчване, лесната навигация, обратната връзка, добрата подръжка и безотказната работа на вашето уеб решение.

За всичко това може да разчитате на SERVICE-EU, екип от професионалисти с дългогодишен опит, практика  и иновативни решения.

Използвайки нашите услуги Вие получавате:

 • Динамичен  уебсайт с мобилна версия, който функционално отговаря на нуждите на Вашия бизнес.

Динамичният сайт се характеризира със собствена база данни, както и самостоятелна  система за администриране на съдържанието или т.нар. CMS „Content Management system“ – „система за управление на съдържанието“.  Това дава възможност, Вие сами или обучено лице от екипа Ви, след като бъде обучен от нас, сам да обновява, коригира и допълва нужната информацията във вашия сайт. За целта не са нужни знания по HTML или CSS, защото технологията и начините по администриране на съдържанието на сайта са максимално опростени. Създаденият административен панел дава възможност за по-бърза и лесна работата по самия сайт. Реално, динамичният сайт може да има вградени неограничен брой страници, тъй като те се създават по шаблон. Динамичният сайт се характеризира и с много повече функции, в сравнение със статичния, като: сравняване и филтриране по определен признак на продукта, търсене, пресмятане, ценообразуване и т.н.
Друго предимство на динамичните сайтове е поддръжката. Тя е значително по-икономична в сравнение с тази на статичните. Причината е, че не се налага изграждането на цели страници при внедряване на промени и създаване на допълнително съдържание.

 • Сайтове с възможности за качване на филми, слайд шоу на филми и снимки към всяка страница, галерия от снимки, .pdf файлове, качване на различн формати файлове към съдържанието на сайтовете.
 • Сайтове включващи възможност за голям брой менюта, подменюта, бутони, линкове и RSS.
 • Сайтове с карта и възможност за търсене по ключови думи.
 • Aдминистративен панел.
 • Възможност за визуализация на информация ( бутони, текст, слайд шоу с множество снимки, филми) за регистрирани потребители, различна от информацията за нерегистрирани потребители, ( с възможност за такава визуализация към всяка страница/меню).
 • Статистика.
 • Възможност за качване на рекламни филми.
 • Респонсив уеб сайт, изграден спрямо най-новите уеб дизайн тенденции.
 • Статистика на посещенията в уеб сайт.
 • Архив на действията на потребителите в сайта.
 • Спам филтри.
 • Възможност за показване на последните новини ( с възможност за слайд шоу).
 • Контактна форма.
 • Форма за регистрация
 • Вграждане на карта с адрес на фирмата.
 • Интеграция на сайта със социалните мрежи ( Facebook, Twitter, Instagram и  др.).
 • Изграждане на XML Saitmap на сайта.
 • Интуитивен уебсайт, насочен към Вашите потребители.
 • Оперативни срокове за изработка.
 • Професионално консултиране за тенденциите в дигиталното брандиране и онлайн презентиране

3.     Техническа поддръжка – Вашия сайт е завършен, като всички раздели, менюта, страници са с попълнени текст и графика. Вашето представяне в интернет е завършено, но като всяко едно изделие и уеб сайтът Ви се нуждае от периодична подръжка, минимизиране на грешките и сривовете, както и надеждна профилактика. Нашата компания генерира периодично оформяне и прилагане на новини, статии, публикации, изграждане на информационни блокове, наблюдение на сътветното ниво на вашата конкуренция, взимане на адекватни решения касаещи развиването на уеб сайта и др.. В по-голямата си част, всички тези процеси се извършват паралелно с т.нар. оптимизация на сайта известна още като SEO – Search Engine Optimization, което дава изключителната възможнос за взимане на правилните и решения, които биха довели до оптимални позиции на сайта в търсачките. На практика при абонаментна поддръжка на сайта вие не отделяте време и не изпитвате притеснения за работата на своя онлайн проект – това предоставяте изцяло на SERVICE-EU.