ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

onlain seminars2Е

Е-образованието е иновативна възможност,  която ние от Service-eu предлагаме на пазара чрез разработена виртуална, интерактивна система за електронно обучение. Интерактивното обучение от ново поколение е възможност за всеки преподавател или организация които предоставят услуги в сферата на формалното и неформалното образование, както и за тези на които им трябва сигурен комуникационен канал. Платформата за Е-обучение има следните общи характеристики:

- Изградена е на модулен принцип, пригодена за пълно дистанционно обучение (100% онлайн) или за подпомагащо дистанционно обучение (като допълнение към редовните обучения/ трейнинги).

-Работният език на системата, както и типът на провеждания курс -седмичен, тематичен или дискусионно-ориентиран, зависят от избора на клиента.

-Системата осигурява четири нива на достъп- Администратор, Преподавател, Преподавател без права за редакция и Студент.

-Чрез системата могат да се създават курсове и категории, могат да се записват потребители в курсове, да се преглежда списъка на потребителите, както и да се редактират потребителските профили.

-Системата дава възможност различни информационни ресурси да бъдат качени/филми, документи и др./ които да се достъпват директно от платформата или да бъдат сваляни.

-Чрез системата има възможност за показване в браузър на различни видове електронно съдържание – Word, Powerpoint, Flash, видео и звук, както и за осъществяване на връзки към външни за системата сайтове или частично изтегляне на страници.

- В системата могат да се качват материали  за предаване на самостоятелни работи (проекти/разработки) както и за  решаване на тестове. Системата предоставя възможност за незабавно получаване на резултати и обратна връзка за всеки отговор от теста, ако обратната връзка е дефинирана от преподавателя на курса.

- В системата има възможност за видео-конферентни онлайн лекции, излъчване  в реално време на видео и аудио.