Slider

Електронен Дневник

Електронен Дневник представлява завършена система за училищен мениджмънт.

Чрез дневника училищното ръководство може удобно и лесно да вписва  ежедневната информация за отсъствията и резултатите на учениците и да споделя конкретната информация с родители.

Чрез него могат да се изготвят графици, отчети, да се следят присъствията на учениците, да се предават домашни работи, да се следят задания и др.

Чрез системата родителите са информирани за отсъствия, закъснения, оценки, изпити и задания. Всеки родител има свой профил в системата и бързо и лесно може да провери информацията за своето дете.

Електронния Дневник е уеб базиран и дава възможност за достъп на ученици до учебни материали през интернет през всяко устройство. Респонсив дизайна на системата дава гъвкавост и спомага за лесната и бърза работа с нея.

 

Slider

Родителите могат да получават известия чрез смс или по е-поща.

Учениците също имат свои профили в системата и достъп до съответните материали които ги касаят, могат да преглеждат учебната си програма и да пишат съобщения до други ученици и др.

ЗА ВРЪЗКА С НАС !

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search