UI/UX дизайн

UI/UX дизайн

Последната концепция в дизайна на уебсайтове и електронни магазини е надграждането на уменията на графичния дизайнер с познания в така наречените UI/UX дизайн. UI(User Interface design )е дизайн на потребителски интерфейс или визуалната част на сайт/електронен магазин, а  UX(User experience) е преживяването на потребителя, като резултат от използването на даден интерфейс. Така наречения UI/UX дизайн е от изключително значение за това как вашият бранд, представен чрез даден сайт или електронен магазин, влияе върху съзнанието, чувствата и действията на потребителите.

Как работи UI? – всъщност предоставя визуална система, чрез която потребителят може да взаимодейства с продуктите или услугите, които вашият бизнес предлага, като по този начин потребителите задоволяват своите нужди. 

Как работи  UX? – използва информация за потребителското поведение, елементите които му влияят, настроенията и теченията във възприемането на дигитална информация от потребителите и тя е в основата на създаването на тази визуалан система, която прави от потребителите ваши клиенти и верни последователи.

 UI/UX дизайн е ключов, за да бъде успешен всеки един онлайн бизнес проект. Дизайнерите, с които ние от Service-eu работим се придържат към следните стъпки в своята работа:

1. Запознаване с бранда– мисия, ценности, идентичност;

2. Запознаване с целевите аудитории на бранда;

3. Проучване – използват се различни инструменти (интервюта, въпросници, анкети, тестове за събиране на информация) за това с какви дигитални инструменти бизнесът вече разполага и чрез кои канали успешно комуникира с целевите си аудитории;

4. Анализ – събраната информация се анализира и по този начин се определя потребителската персона и потребителския път;

5. Дизайн – визуализира се анализираната информация, като се разработват мисловни карти с дървовидната структура на сайта, визуализира се това как ще навигират потребителите, както и скици на това как ще изглеждат самите страници в сайта.

Графичен дизайн

Графичният дизайн реализира целите на визуалната комуникация. Използва микс от изображения, думи и идеи, съчетани така, че да оказват максимално въздействие върху целевата аудитория, чрез предаване на дадена информация. Нашите опитни дизайнери създават уникални визуални концепции според индивидуалните нужди на всеки клиент, като използват илюстрации, фигури, цвят, текстура и текст.

Защо да изберете нас, екипа на Service –eu?

Защото ние работим  качествено, в срок и на разумна цена. С нас комуникацията е лесна. Ние от  Service-eu разработваме успешни сайтове и електронни магазини, които носят печалби, което е пряко доказатлество за уменията на нашия екип от UI/UX дизайнери.