ОДИТ – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

copywriting1025

Нашите услуги за ИТ одит предоставят независим и обективен преглед на ИТ инфраструктурата на организацията и съответствието с нормативните изисквания. Компанията предлага задълбочен анализ на ИТ системите и процесите на вашата компания, като изготвя препоръки за повишаване на сигурността на информация на вашата компания.

Оценка На Риска;

Сигурност И Защита На Личните Данни;

Подобряване На Процесите;