previous arrow
next arrow
Slider

Платформа за Дистанционно Обучение

Изградена е на модулен принцип, пригодена за пълно дистанционно обучение (100% онлайн) или за подпомагащо дистанционно обучение (като допълнение към редовните обучения/трейнинги). Работният език на системата, както и типът на провеждания кур  седмичен, тематичен или дискусионно-ориентиран, зависят от избора на клиента. Системата осигурява четири нива на достъп Администратор, Преподавател, Преподавател без права за редакция и Студент.Чрез системата могат да се създават курсове и категории, могат да се записват потребители в курсове, да се преглежда списъка на потребителите, както и да се редактират потребителските профили. Системата дава възможност различни информационни ресурси да бъдат качени/филми,документи и др./ които да се достъпват директно от платформата или да бъдат сваляни. Чрез системата има възможност за показване в браузър на различни видове електронно съдържание – Word, Powerpoint, Flash, видео и звук, както и за осъществяване на връзки към външни за системата сайтове или частично изтегляне на страници.
Slider

Характеристики на ниво на достъп преподавател

изграден преподавателски модул, чрез който всеки регистриран преподавател може да изгражда, управлява и редактира съдържанието на даден курс, да създава база данни от въпроси за използване в тестове, да създава собствена скала за оценяване както и да определя граничните и стойности /при тест съотношението между верните отговори и формираната крайна оценка/. Регистриран преподавател, чрез преподавателския модул на системата има възможност да поддържа богат набор от различни тестове/мултипъл чойс въпроси, отворени въпроси, логически въпроси и др./ които автоматично да бъдат оценявани, както и преоценявани след промяна на въпросите в даден тест. Всеки регистриран преподавател може да задава на системата времеви лимит, за попълване на теста, както и да поставя крайна дата за предаване на задание. Въпросите от даден тест могат да се зададат да бъдат разбърквани или даден тест да бъде многократно решаван, като верните и попълнени отговори се показват.

Характеристики на ниво на достъп студент

Всеки регистриран потребител с ниво на достъп студент има достъп до страницата на всеки от курсовете, в които е записан и регистриран. Интерфейсът на платформата е същият като в преподавателския модул, с изключение на възможността за създаване и редакция на обучителните ресурси.Всеки регистриран студент има възможност за четене на качените в неговия курс материали /лекции, мултимедийни ресурси, статии в Интернет, връзки към външни за системата учебни материали/, за предаване на самостоятелни работи (проекти/разработки) както и за решаване на тестове. Системата предоставя възможност за незабавно получаване на резултати и обратна връзка за всеки отговор от теста, ако обратната връзка е дефинирана от преподавателя на курса.

ЗА ВРЪЗКА С НАС !

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search