Slider

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Платформата позволява, използването на виртуални класни стаи, чрез които преподавател може да преподава на множество ученици ( потребители) в реално време. Виртуалната класна стая има подсигурена система за чат между всички участници регистрирани в даден курс. Модераторът на даден курс може да сподели своята камера и да качи материали на бялата дъска за съответния курс.
Всеки регистриран преподавател разполага с виртуална бяла дъска, върху която може да пояснява дадени моменти от лекцията си, пишейки върху нея, може да публикува презентация и да я споделя, може да преминава между отделни слайдове, може да поставя акценти и да слага бележки. Изцяло може да контролира аудио-визуалния контакт с потребителите (студентите) в своя курс.
Slider

Общи характеристики 

Система за видео-конферентни онлайн лекции е напълно интегрирана с Платформата за Дистанционно Обучение, като по този начин потребителите могат да ползват един профил за достъп и до двете системи. Виртуалната класна стая позволява излъчване, в реално време, на видео и аудио от камерата на регистриран в системата преподавател за даден курс, до всички записани в даден курс студенти, както и от всички записани в даден курс студенти, разполагащи с камера и микрофон на своя компютър, до преподавателя на курса. Всеки регистриран студент, активно участва в лекционните занятия на своя курс, като може виртуално да вдигне ръка, да зададе въпрос, да се включи в лекцията както и да пише в чата.
ЗА ВРЪЗКА С НАС !

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search