Slider

Оптимизация на сайт или електронен магазин – SEO

SEO (Search Engine Optimization) e термин с който се дефинира комплекс от процеси, чиято реализация води до повишаване на видимостта на сайта за търсещите машини, като пр. Google, неговото по-добро класиране в интернет и по-добрата му видимост за потребителите в мрежата. Всеки потребител на мрежата знае, че когато търси нещо, най-често разглежда резултатите които е получил, появяващи се на първа страница. Именно поради тази причина всеки собственик на бизнес иска неговият сайт или онлайн магазин да излиза на възможно по предни позиции при търсене, като най-добре е това да бъде първа страница.

Всъщност крайната цел на SEO  е именно по-видим сайт, повече посещения на таргет аудиторията и преминаването на част от тази аудитория в клиенти на даден бизнес. Оптимизацията на даден сайт или електронен магазин е задължително изискване на гарантирано по-добро представяне на дадения бизнес в интернет.

Какво представлява целия комплекс от процеси по оптимизация на даден сайт или електронен магазин

Най-общо работата по SEO условно може да се раздели на вътрешна оптимизация и външна оптимизация. Вътрешната оптимизация най-често включва действия по структурата и съдържанието на самия сайт, а външната оптимизация, работа по увеличаване на качеството на неговата външна линк маса.

Кога трябва да започне да се прави SEO и колко време отнема постигане на по-добро класиране

Колкото по-рано започнете да оптимизирате своя сайт, толкова по-добре за Вас и Вашия бизнес. В най- добрият случай още със започване на изграждането на даден сайт или електронен магазин. Скоростта на постигане на по-добри резултати зависи от редица фактори и е пряко свързана и с това как и до колко пряката ви конкуренция е оптимизирала своя сайт или електронен магазин. Важно е да се отбележи, че интернет е динамична среда и конкуренцията в нея се променя ежесекундно. Постигането на отлично класиране в търсачките зависи и от системната и непрекъсната работа и положени насочени усилия за по-доброто представяне на даден бизнес в мрежата. SEO не е нещо еднократно, а изисква системни действия.

Колко струва SEO

Сумата необходима за оптимизирането на даден сайт или електронен магазин зависи от обема на работата, която трябва да бъде извършена. Когато се оптимизира вече изграден и работещ сайт или електронен магазин, всеки наш клиент трябва да бъде готов за промени, когато това се налага, в структурата и/или съдържанието(текстово или визуално). В най-общия случай работата по SEO може да се раздели на етапи и да се заплаща след всеки приключил етап или да се заплаща ежемесечно при определена точна сума на абонамент.

Етапи на процеса по оптимизация на сайт или електронен магазин:

-Имплементиране и настройване на системи за анализ и мониторинг на определени метрики;

-Проучване и анализ на конкуренцията;

-Изграждане на семантика;

-Технически одит;

-Реализиране на препоръките от одита;

-Създаване на връзки, които водят до сайта/електронния магазин

-Анализ на получените резултати и действия по подобряването им.

ЗА ВРЪЗКА С НАС !

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ !

Start typing and press Enter to search